Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZZJV

25. 5. 2009

Podmínky a osnovy pro získání licence - zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ)

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence.

K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku za následujících podmínek (neplatí pro

jezdce voltiže, vytrvalostního ježdění, pony, spřežení a reiningu)

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.

2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni

- vodění a předvádění koně

- drezurní úlohy - národní úloha č. Z1 nebo Z2

- překonání parkuru ve výšce 70 - 90 cm s 1 distancí, 1 kombinací, přechod do klusu

a skákání kavalet z klusu

3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :

- anatomie a fyziologie koně

- napájení, krmení, ošetřování a kování koně

- úrazy a nemoci koní

- základní zdravotní ošetření koně

- ústroj jezdců při výcviku, postroj koní

- bezpečnost jezdce a základní první pomoc

- disciplíny jezdeckého sportu ( základní znalost pravidel)

Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu .

4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč , je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník

kromě uvedeného uhradí ¨¨

účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na

uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolu-

práci s pověřeným pořadatelem.

6) Jezdeckou licenci bez absolvování výše uvedené zkoušky mohou obdržet absolventi učilišť Kladruby n.L.,

Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kursu - ZZVJ Policie ČR.

Opravné zkoušky

- Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části opakuje celou zkoušku

nejdříve za 6 měsíců.

- Jezdec, který neuspěje při zkouškách v praktické části ( drezura nebo parkur nebo oboje)

opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.

- Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) opakuje zkoušku jen z teorie, nejdříve však za 1 měsíc.

Přerušení zkoušek

- V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit

( nenechat jej dokončit).

HODNOCENÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU

- V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech - krok, klus, cval, provedení kruhu, srovnání koně

a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.

- Ve skoku na parkuru je základním kriteriem hodnocení - balance, styl.

- V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min.30 správných odpovědí (z 35 otázek) = splnil.

- Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil, nesplnil. Pro hodnocení

praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.

- Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise

"Protokol o zkouškách" pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude

účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána "Licence jezdce".

SMĚRNICE PRO ZKOUŠKU ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit

následující podmínky :

1) Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře

( drezurní obdélník 20 x 40 m ).

2) Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové

( viz. předepsaný plánek parkuru ).

3) Ustájení pro koně kandidátů zkoušek.

4) Obsluhu pro stavbu překážek.

5) Místnost pro vypracování testů.

Pomůcky potřebné při zkouškách

1) - Každý kandidát si musí dovézt oddílového, klubového nebo soukromého koně, se kterým

bude provádět zkoušku.( může být jiný pro drezuru a pro parkur , na jednom koni se

mohou vystřídat max. 3 jezdci)

- Kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy

- Kandidát si přinese psací potřeby

- Kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň postroj dle skokových pravidel

jezdeckého sportu čl. 256 a čl. 257.

2) Startovní čísla 1 - 20 (pořadatel)

3) Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)

4) Drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)

5) Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :

1) Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu , na začátku

provede instruktáž kandidátů , provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek pro-

vede celkové vyhodnocení.

2) Další dva zkoušející budou hodnotit drezurní a skokovou zkoušku.

( Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF - vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z

vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř. je trénují )

ČASOVÝ PROGRAM ZZV JEZDCE

8,00 hod - kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den)

- hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek

9,00 hod - předvádění a vodění koně

- drezurní úloha Z1 nebo Z2 ( pořadí startujících 1 - 20 )

14,00 hod - skoková zkouška na předepsaném parkuru ( pořadí startujících 20 - 1 )

16,00 hod - testy ( vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min. )

17,30 hod - hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

( Uvedený časový rozvrh je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit - dle

počtu účastníků apod. )

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář